Skip to content

فارسی

ترجمه ی رسمی و فوری اسناد و مدارک هویتی، مهاجرتی، تحصیلی، شغلی، حقوقی، شرکتی و پزشکی توسط مترجم رسمی دادگاههای ایالتی و فدرال امریکا
تفاضای مترجم شفاهی برای مصاحبه های مهاجرتی و یا دادگاهی در پذیرفته میشود
برای دریافت قیمت، با ما باشماره تلفن مجانی زیر تماس حاصل کنید:

(844) 394-4366

مرکز ترجمه ی فارسی (Farsi Translation Center) با بیش از ۱۰ سال سابقه در اختیار شماست. با ما میتوانید از طریق پست الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید: info@farsitransaltioncenter.com
Farsi Translation Center

بررسی اولیه اسناد

با ارسال عکس و یا اسکن مدارک می توانید نسبت به شرایط، هزینه و پیش نیاز ترجمه رسمی اسناد آشنا شوید.